ANY PARTNERS

Şeffaflık Raporu

2020 ve 2021 yılı hesap döneminde henüz KAYİK’ler nezdinde denetim yapılmadığı için 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin şeffaflık raporu bulunmamaktadır.

ANY Partners