ÇÖZÜMLERİMİZ

Finansal Verilerin Doğruluğundan Ne Kadar Eminsiniz?

İşletmenin ortakları veya yönetimi, kendilerine gelen finansal verilerin ne kadar doğru olduğundan emin değil. Özellikle yöneticilerin ve ortakların farklı kişiler olması durumunda hile, süistimal ve hata gibi kendilerine zarar verebilecek olasılıkların olup olmadığını bilmek isterler.

Yönetici ve ortakların aynı kişiler olmasına rağmen bazen finans ve muhasebe departmanlarından kendilerine gelen verilerin sağlıklı ve güvenilir olup olmadığı hakkında şüpheleri olabilir.

Finans ve muhasebe raporları, birçok yönetici ve ortak tarafından karmaşıklığından ve güvenilir olup olmamasından dolayı anlaşılmaz ve önemsiz bir veri yığını olarak görülmektedir.

Bunun genellikle üç nedeni vardır:

 

  • Veriler daha kaynağındayken doğru değildir. Maalesef bu husus ülkemizde azımsanmayacak kadar çok yaşanmaktadır. Finans ve muhasebe işlemleri daha ilk işlemde yanlış veya eksik olarak sisteme kaydedilmektedir. Verilerin daha bu ilk aşamada doğru girilmemesi, daha sonraki aşamaların artık güvenilmez olmasına neden olmaktadır.
  • Veriler doğru olarak kaydedilmekte, ancak üst yönetime yapılan raporlamalar uygun değildir. Ülkemizde, ilk aşamadan sonra yaşanan bir diğer aksaklık ise burasıdır. Alt birimler tarafından yönetime sunulan raporlar ve bilgi akışı ya yapılmamakta veya yanlış yapılmaktadır. Genellikle yapıldığı söylenen işletmelerde bile, yöneticinin önüne bir dosya yığını koyulmaktadır. Haliyle yöneticiler tarafından bu tür raporların okunması yorumlanması zaman kaybına neden olmaktadır.
  • Yönetici veya ortaklar tarafından, önlerine gelen finansal verilerin nasıl yorumlanacağı bilinmemektedir. Bu aşama genellikle ilk iki aşamada kalan işletmeler için zaten yaşanmamaktadır. Çünkü gelen verilerin ve raporların yanlış olması, yönetici her ne kadar finansal verileri yorumlayabiliyor olsa da yanlış veriler üzerinden alınan kararlar da yanlış olacaktır

ÇÖZÜMLER

Neden Denetime Tabi Oldunuz?

ÇÖZÜMLER

Şirket’in İflasında Finansal
Verilerin Etkisi

ÇÖZÜMLER

Finansal Durumundan Ne Kadar Eminsiniz?

ÇÖZÜMLER

Finansal Tabloların Kredibilitedeki Önemi Nedir?

ANY Partners