ANY PARTNERS

Denetim Fiyat Teklifi Ön Bilgi Formu

İlk kez bağımsız denetimi yapılacak finansal tabloların dönemlerine ilişkin olarak aşşağıdaki hususları bilmenizde yarar vardır.

a) TFRS (Türkiye Finansla Raporlama Standartları), UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve IFRS (International Financial Reporting Standards) aynı stardartlardır. Özellikle yurtdışından IFRS talebi olduğu taktirde, TFRS ye göre hazırlanmış finansal tabloların ingilizceye çevrilerek sunulması yeterli olacaktır.

b) Denetimden geçen finansal tabloların bir önceki dönem ile karşılaştırılmalı sunulması bir kuraldır. Eğer önceki dönem bağımsız denetimden geçmemiş ise, hem cari dönemin hem de bir önceki dönemin bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, denetçi görüşünde cari dönem için verilecek denetçi görüşü, karşılaştırmalı olan bir önceki dönemi de kapsamakta olup, önceki dönemin denetiminin yapılmasına rağmen Denetim Standartları gereği ikinci bir denetçi görüşü düzenlenmemektedir.

c) TFRS’ye göre ilk defa denetlenecek finansal tablolarda, Finansal Durum Tablosu (Bilanço) en az 3 yıllık, performans tabloları (Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu) en az 2 yıllık hazırlanmalıdır.

d) BOBI FRS’ye göre ilk defa denetlenecek finansal tablolarda, Finansal Durum Tablosu en az 2 yıllık, performans tabloları ise 1 yıllık hazırlanmalıdır.

e) SPK ve bazı BIST dışındaki diğer organize borsalar için hazırlanacak finansal tabloların TFRS ‘ye uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

f) Yurtdışına gönderilecek olan finansal tabloların TFRS ‘ye uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

g) TTK ve BDDK Kapsamında hazırlanacak finansal tabloların TFRS veya BOBI FRS’ye uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

h) Yukarıda açıklanan amaçlar dışında kullanılacak finansla tabloların hangi çerçevede hazırlanacağına ilişkin bir kısıtlama olmayıp, yönetim kendisi için uygun gördüğü başka bir finansal raporlama çerçevesine göre finansal tablolarını hazırlayabilir.

  * Gerekli Alan

  Firma Ünvanı *

  Faaliyet Konusu *

  Firma Merkezinin Bulunduğu İl *

  Resmi adres ile fiili faaliyetlerin yönetildiği adres farklı ise, fiili olarak faaliyetlerin yönetildiği il

  Firma Merkezi Dışında Şube Sayısı *

  Resmi Muhasebe ve Finans Kayıtları *

  İç Kontrol Sistemi *

  Çalışılan Banka Şubesi Sayısı *

  Toplam kredi ve leasing sözleşme sayısı *

  Firma tarafından yapılan kiralama işlemlerine ait sözleşme sayısı (Finansal kiralama hariç) *

  Toplam Ticari ve Diğer Alacaklara Ait Cari Hesap Sayısı *

  Ticari ve Diğer Alacaklar İçindeki, Yurt Dışı Cari Hesapların Oranı *

  Toplam Ticari ve Diğer Borçlara Ait Cari Hesap Sayısı *

  Ticari ve Diğer Borçlar İçindeki, Yurt Dışı Cari Hesapların Oranı *

  Maddi ve Manevi Olmayan Duran Varlıkların Sayısı *

  Sadece VUK'na göre amortismanı devam edenler değil, tüm varlıklar için geçerli

  Maddi ve Manevi Olmayan Duran Varlıklara Ait Tam Liste Alınabiliyor mu? *

  Her varlığın ne olduğuna ilişkin açıklama, alış tarihi, aktifleştirilen maliyet tutarı

  Dönem Sonu İtibariyle Çalışan Personel Sayısı *

  Sezonluk personel çalıştıran işletmeler için yıllık ortalama personel sayısı

  Stokların Takibi *

  Stokların Bulunduğu Konum *

  Bağımsız Denetimin Talep Edildiği Hesap Dönemi *

  Birden fazla dönemi işaretleyebilirsiniz.

  Bağımsız Denetim Raporunun Talep Edilme Amacı *

  Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.

  Bir Önceki Denetim Raporunun Görüşü *

  Denetimi Yapılacak Finansal Raporların Dili *

  Denetimi Yapılacak Finansal Raporların, Raporlama Para Birimi *

  [cf7mls_step cf7mls_step-1 "İleri" ""]

  * Gerekli Alan

  Grup Raporlama Bilgisi *

  Konsolidasyon Kapsamındaki Bağlı Ortaklıkların Sayısı*

  Bağlı Ortaklıkların Altında Ayrıca Bağlı Ortaklık veya İştirak *

  Bağlı Ortaklıkların Altında Ayrıca Toplamda Kaç Adet Bağlı Ortaklık Olduğunu Lütfen Belirtiniz *

  Bağlı Ortaklıkların Faaliyetlerinin Kontrolü *

  Ana firma tarafından yönetilen grup firmalarının iç işleyişi için de daha önceki vermiş olduğunuz bilgilere göre değerlendirilecektir. Eğer faaliyetleri ve raporlama çerçeveleri ile ilgili olarak farklılık varsa, lütfen diğer sekmesinde belirtiniz.

  İştiraklerin Sayısı *

  İştiraklerin Faaliyetlerinin Kontrolü *

  Ana firma tarafından yönetilen iştiraklerin iç işleyişi için de daha önceki vermiş olduğunuz bilgilere göre değerlendirilecektir. Eğer faaliyetleri ve raporlama çerçeveleri ile ilgili olarak farklılık varsa, lütfen diğer sekmesinde belirtiniz.

  Ana Firma Tarafından Yönetilmeyen Bağlı Ortaklıklar *

  Ana firma tarafından yönetilmeyen grup firmalarının faaliyet işleyişinin daha önceki cevap vermiş olduğunuz işleyişlerden farklı olduğu değerlendirilecektir. Bu kapsamda firma sayılarını da belirterek açıklama yapmanızı rica ederiz.

  Konsolide Edilecek Grup Firmaları İçinde İştirak *

  Ana Firma Tarafından Yönetilmeyen İştirakler *

  Ana firma tarafından yönetilmeyen iştiraklerin faaliyet işleyişinin daha önceki cevap vermiş olduğunuz işleyişlerden farklı olduğu değerlendirilecektir. Bu kapsamda firma sayılarını da belirterek açıklama yapmanızı rica ederiz.

  İştiraklerin Sayısı *

  İştiraklerin Faaliyetlerinin Kontrolü *

  Ana firma tarafından yönetilen iştiraklerin iç işleyişi için de daha önceki vermiş olduğunuz bilgilere göre değerlendirilecektir. Eğer faaliyetleri ve raporlama çerçeveleri ile ilgili olarak farklılık varsa, lütfen diğer sekmesinde belirtiniz.

  Ana Firma Tarafından Yönetilmeyen İştirakler *

  Ana firma tarafından yönetilmeyen iştiraklerin faaliyet işleyişinin daha önceki cevap vermiş olduğunuz işleyişlerden farklı olduğu değerlendirilecektir. Bu kapsamda firma sayılarını da belirterek açıklama yapmanızı rica ederiz.

  [cf7mls_step cf7mls_step-2 "Geri" "İleri" "Step 2"]

  * Gerekli Alan

  Bağımsız Denetim Raporunun Talep Edildiği Tarih *

  Bağımsız Denetim Teklifi İçin İletişim Bilginiz *

  [cf7mls_step cf7mls_step-3 "Geri" "Step 3"]

  ANY Partners