ÇÖZÜMLERİMİZ

Finansal Tabloların Kredibilitedeki Önemi Nedir?

Birçok firmanın genel problemlerinden birisi de finans kurumları tarafından kendilerine yeterli kredi limitinin açılmamasıdır.

Bankalar Türkiye’de genellikle Şirket limitini belirlerken Şirket ortaklarının mal varlıklarıyla kefil olmaları karşılığında Şirket kredi limitini arttırmaktadırlar.

Ancak, kredi limiti oluşturulurken kullanılan en önemli kriterlerden birisi finansal durumu gösteren tablolardır. Maalesef işletmeler kredi başvurularını yaparken verdikleri finansal tablolar basit muhasebe makyajlama işlemleri uygulanarak verilir. Bu tür işlemler kolaylıkla finans kurumlarınca anlaşılır ve işletme tarafından daha sonra beyan edilen bu ve benzeri verilere olan güveni de düşürür.

Öncelikle işletmenin fotoğrafının düzgün çekilmesi gerekmektedir. Bu işlemler sırasında Türkiye’deki yerel mevzuat değil, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Denetçi Ne Zaman Seçilecek?

Normal koşullarda işletmenin denetime tabi olduğu andan itibaren ilk genel kurulunda denetçisini seçmesi ve seçilen denetçinin de yapılan denetim sözleşmesini KGK’ya elektronik olarak bildirmesi gerekmektedir. Ancak, genel kurulun bağımsız denetime tabi olunmasının tespitinden önce yapılması durumunda, denetime tabi olacak yılın bitimine kadar da işletme olağanüstü genel kurul kararı ile denetçisini seçebilmektedir.

Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonucu

Eğer işletme bağımsız denetçisini seçmez ise KGK tarafından denetime tabi olduğu halde denetçisini seçmeyen işletmelerin listesini, ilgili ticaret sicil müdürlüklerine bir liste halinde sunmaktadır. Bu listede bulunan işletmelerin ticaret sicil işlemleri denetçilerini seçinceye kadar durdurulmaktadır.

Diğer bir yaptırım ise bağımsız denetime tabi olan firmanın internet sitesinde “Bilgi Toplumu Hizmeti” bölümünü yayımlama zorunluluğudur. Denetime tabi olan tüm firmaların, denetime tabi olduğunu gösterir kriterlerin netleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde bunu yaptırması zorunludur.

Buna ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi ve Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile açıklanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesinde sayılan tüm hususların firma tarafından kamuya açıklanması gerekmektedir. Açıklanmaması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 562. Maddesinin 12. bendine göre; 1524’ üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Genellikle uygulamada en çok yapılan hata, firmanın internet sitesinde basit bir sayfasını buna ayırmasıdır. Bu yanlış bir uygulamadır. Bu bilgilerin yayımlanması, merkezi veri tabanı hizmeti sağlaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış sağlayıcılar tarafından verilmektedir.

ÇÖZÜMLER

Neden Denetime Tabi Oldunuz?

ÇÖZÜMLER

Finansal Tabloların Kredibilitedeki Önemi Nedir?

ÇÖZÜMLER

Finansal Durumundan Ne Kadar Eminsiniz?

ÇÖZÜMLER

Verilerin Doğruluğundan Ne Kadar Eminsiniz?

ANY Partners