Neden ANY Partners?

Yaklaşım, Yetkinlik ve Ekip

Bağımsız Denetim Tek İşimiz

Kuruluşumuz bünyesinde herhangi bir Yeminli Mali Müşavirlik (Y.M.M) veya Mali Müşavirlik (S.M.M.M) hizmeti sunulmamaktadır. Şirketimiz sadece Bağımsız Denetim Hizmeti sunmaktadır.
9

Ulusal ve Uluslararası Standartlara Tam Uyum

Denetimlerimiz Ulusal ve Uluslararası standartlara birebir uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamdaki gücümüzü ilgili Kamu otoritelerinde görev alan Denetim Ekibi üyelerimizden almaktayız.
9

Sektör Tecrübesi Olan Profesyonel Desteği

Denetim kalitemiz ekiplerimizde yer alan teknik bilgi ve ilgili sektör deneyimi olan doğru profesyonellerin görevlendirilmesine dayanmaktadır.
9

Önemli Süreçlerin Denetimi ve Risk Odaklı Yaklaşım

Finansal tabloları etkileyen önemli süreçlerin anlaşılması, bu süreçlerde yer alan kontrollerin test edilmesi ve işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklere yönelik olarak düzeltici geri adımların atılması hususunda yönetimin bilgilendirilmesine dayanmaktadır.

Müşteri memnuniyeti odaklı

Yaklaşımımız

YAKLAŞIMIMIZ

Kulak Veririz

Şirketinizi, ihtiyaçlarınızı anlamak ve değerlendirmek; bunlara çözüm getirmek işimizin bir parçasıdır.

YAKLAŞIMIMIZ

Harekete Geçeriz

Sizinle yakın bir ilişki kurmak, iletişime açık olmak ve bunu yıl boyunca uygulamak temel felsefelerimizdendir.

YAKLAŞIMIMIZ

w

Geri Bildirime Önem Veririz

Müşteri yönetiminin Şirketimiz ve denetim ekibimiz hakkındaki değerlendirmeleri (memnuniyet anketi) bizim için önemlidir.

Şirketinize Değer Katın

Denetimi mevzuatsal bir zorunluluk olarak görmekten ziyade Şirketinize değer katacak bir araç görmelisiniz
9

Genel BT Kontrolleri

Şirketiniz için hayati öneme sahip olan süreçlerin yönetimi açısından, bilgi güvenliği, yazılımı ve operasyonları kapsamındaki risk ve kontrol alanları değerlendirilir.

9

Süreç Kontrolleri

Önemli iş süreçleri kapsamında uygulanan kontrollerin etkin ve verimli işleyip işlemediği hususunda güvence elde edilmesini kapsar.
9

Veri Analitiği

Veriler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında, karmaşık iş ve işlemlerin analizi yapılarak bu işlemler özelinde; hile, suistimal ve hata olup olmadığı hususunun incelenmesini kapsar.

Mesleki Tecrübe ve Sektörel Hakimiyet

Profesyonel ve Erişilebilir

TECRÜBE

Sektör Hakimiyeti

Faaliyet gösterilen sektörlerde uzmanlaşma ve uzun süreli tecrübe, Müşteri odaklı bir yaklaşım

YAKLAŞIM

z

Bilgilendirici

Sektörde ve mevzuatta meydana gelen gelişmeler, mali işler ve finansal performansı hakkında şirketin bilgilendirilmesi

EKİP

Erişilebilir Ekip

Şirketinizin kültürünü ve ihtiyaçlarını anlayan ve bu doğrultuda hareket eden, erişilebilir ve profesyonel bir ekip
ANY Partners