ANY PARTNERS

Статьи и публикации

Alacaklara Mutabakat Alınamaması

Alacaklara Mutabakat Alınamaması

Bilindiği üzere; BDS 505 kapsamında dış teyit gönderilen, yapılan üstelemelere ve yönetimin de karşı taraftan teyit alınması için desteğinin alınmasına rağmen; yanıt alınamayan durumlarda artık Alternatif Denetim Prosedürü uygulanması bir tercih değil uygulanması gereken bir zorunluluktur.

Borçlanma Maliyetleriyle İlgili Özellikli Hususlar

Borçlanma Maliyetleriyle İlgili Özellikli Hususlar

Günümüzde, yoğun rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmeler için kredi ve benzeri nitelikte olan borçlanmalar için katlanılan maliyetlerin aktifleştirilmesi veya gider olarak muhasebeleştirilmesi, dönem karının yanı sıra aktif büyüklüğüne de önemli etkileri olabilmektedir. Bu da işletmenin çeşitli rasyolarını etkileyecektir.

Bağımsız Denetimlerde Önemlilik

Bağımsız Denetimlerde Önemlilik

Bağımsız denetim standartları (BDS), Denetçinin bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçi tarafından verilecek görüşe dayanak teşkil edecek makul bir düzeyde güvence elde etmesini gerekli kılar.

ANY Partners